TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara paralimpiýa komiteti

Olimpiýa oýunlarynda düzgünleri bozanlar ýurtdan çykarylyp bilner

Halkara Olimpiýa komiteti we Halkara Paralimpiýa komiteti sanitariýa kadalaryna berk gözegçiligi alyp barmak üçin türgenlere we olaryň ýanyndaky adamlara bu kadalaryň bozulan ýagdaýynda Olimpiýa oýunlaryndan...

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...