TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara parahatçylyk güni

Halkara parahatçylyk güni

Parahatçylyk, ynanyşmak ýaly ýörelgeler bu günki günde dünýä ýüzüne ýaň salýar. Her ýylyň 21-nji sentýabrynda «Halkara parahatçylyk güni» ady bilen bellenilýän halkara gün hem munuň...