TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara Nowruz Baýramy

Türkiýäniň Prezidentinden milli Liderimize gutlag

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan hormatly Prezidentimize Halkara Nowruz baýramy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Onda hususan-da şeýle diýilýär: Türk halkynyň adyndan hem-de hut öz...

Milli bahar baýramy mynasybetli dürli çäreler geçiriler

Ýurdumyzda Milli bahar baýramy bolan Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan çärelere taýýarlyk görülýär. Onuň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli ýerinde ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler. Bu barada Ministrler...

Türkmen bedewi barada täze film surata düşürilýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­geple­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň Oguz han adyn­da­ky «Türk­menfilm» bir­le­şi­gi­niň dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «At­da wepa-da bar, sa­pa-da» at­ly ki­ta­byn­dan...