TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara jaz güni

Halkara jaz güni

Bu  gün 30-njy aprel Halkara jaz güni. Ilkinji gezek Halkara jaz güni 2012-nji ýylda  bellenilipdi.  Senenama täze senäniň girizilmegi we 30-njy aprelde döredilmegi ÝUNESKO-nyň Baş...

30-njy aprel – Halkara jaz güni

Indi birnäçe ýyl bäri her ýylyň aprel aýynyň 30-y Halkara jaz güni hökmünde bellenilýär. Bu saz baýramçylygy dünýäniň dürli künjeklerinde ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. 2011-nji...