TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara hukugy

Adam hukuklarynyñ halkara güni

Bütindünýä ýüzüniň gaýtalanmajak gymmatlygy bu adam we wagtdyr. Şeýlelikde,  geljegi nazarlaýan oňyn başlangyçlary öňe sürýän hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji gününden başlap “Döwlet –...

Türkmenistanyň milli diplomatiýa mekdebine – 13 ýyl

Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň pugtalandyrylmagynda we ösdürilmeginde, ýokary halkara abraýynyň gazanylmagynda we halkara ulgamynyň utgaşmasynda türkmen diplomatlary aýratyn orny eýeleýär. Şol sebäpli hem...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...