TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa

Türkmenistanyň milli diplomatiýa mekdebine – 13 ýyl

Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň pugtalandyrylmagynda we ösdürilmeginde, ýokary halkara abraýynyň gazanylmagynda we halkara ulgamynyň utgaşmasynda türkmen diplomatlary aýratyn orny eýeleýär. Şol sebäpli hem...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary okuw...

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...