Home Tags Hal­ka­ra ener­ge­ti­ka tas­la­ma­la­ry

Tag: Hal­ka­ra ener­ge­ti­ka tas­la­ma­la­ry

Üns be­riň, ýaş hu­kuk­çylaryň bäs­le­şigi geçirilýär

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň 2021-nji ýy­lyň 12-nji few­ra­lyn­da gol çe­ken Ka­ra­ry bi­len tas­syk­la­nan Türk­me­nis­tan­da we da­şa­ry ýurt­lar­da ge­çi­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän çä­re­le­riň Mak­sat­na­ma­sy­na la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Ada­lat mi­nistr­li­gi 2021-nji...