Tag : Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy

JEMGYÝET

Ýedi çapyşyk: jemi 120.000 Amerikan dollary möçberinde baýraklar

Baş Redaktor
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi, sergiler gurnaldy. Türkmenistanyň Prezidenti Köpetdagyň eteginde ýerleşýän...
SPORT

At çapyşyklary we harby ýöriş

Baş Redaktor
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi. Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda...
JEMGYÝET

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....