TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halk ýazyjy

Halk ýazyjymyz Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy. Dürli powestleriň we romanlaryň awtory bolan ýazyjy döreden ençeme eserleri bilen edebiýat muşdaklarynyň hem-de okyjylar köpçüliginiň söýgüsini gazandy....