TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halk saz gurallary (akkordeon

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça çagalary okuwa kabul edýär: Ýörite fortepiano. Bu hünär...

Çagalar sungat mekdebi okuwçylara garaşýar

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere zehinli...