TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halifa Ahmad Al-Suwaýdi

Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Ilçisi bilen hoşlaşyk duşuşygy

vepa
2019-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...