Home Tags Halas etmek

Tag: halas etmek

Adatdakysyndan 70 göterim tiz anyklar

Angliýanyň Milli saglyk hyzmatlary guramasy tarapyndan ýaýradylan beýannama görä, kompýuter tamografiýasy öýkende howply täze döremeleriň emele gelşini adaty ýagdaýdan 70 göterim tiz ýüze çykaryp...