Home Tags Hakykatyň şa zenany

Tag: Hakykatyň şa zenany

Iň şowsuz film yglan edildi

Ýylyň ahyry ýakynlaşdygyça dürli guramalar tarapyndan ýylyň iň gowularynyň yglan edilendigini habarlarymyzda dykgatyňyza ýetiripdik. Ynha, «Metakritik» guramasy bolsa iň ýylyň iň erbedini, biraz salyhatlaşdyrsak,...