Home Tags Haker hüjüm

Tag: haker hüjüm

Haker hüjümi: Instagramdan soňra Saýtymyza hüjüm

Ýadyňyzda bolsa ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň resmi @atavatanturkmenistan Instagram hasabyna haker  hüjümi bolupdy we hasabymyzy gysga wagtlyk ele geçirlipdi.  Tehniki toparymyzyň wagtynda eden...