Home Tags Hakan Kul

Tag: Hakan Kul

Aragatnaşyk döwrebap ösüş ýolunda

27-28-nji noýabrda paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde geçirilen Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergisi hem-de ylmy maslahaty ýurdumyzyň aragatnaşyk pudagynda ýeten belent