Home Tags Hak isleýiş wagtynyň nähili möhletleri bar?

Tag: Hak isleýiş wagtynyň nähili möhletleri bar?

Hak isleýişiň möhletleri

Hak isleýiş wagtynyň nähili möhletleri bar? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  1999-njy ýylyň 1-nji martyndan herekete girizilen Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň...