Home Tags Hajymuhammet Rejepmyradowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine bellenildi.

Tag: Hajymuhammet Rejepmyradowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine bellenildi.

Täze energetika ministri wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Hajymuhammet Rejepmyradowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine bellenildi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Saparowy Türkmenistanyň energetika ministriniň orunbasary wezipesine belledi. Şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen,...