Home Tags Haddersfild

Tag: Haddersfild

Saç bejerijisinden dünýä belli ýyldyza öwrülmegi

Bermuda adasynda doglan Lena Heýdi 8 ýaşyndaka Angliýanyň Günbatar Ýorkşir şäheriniň Haddersfild şäherçesine göçüp gelýär. Çagalygyndaky arzuwy saç bejerijisi bolmakdy, emma Angliýanyň teatr okuwynyň...