TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Habib Nurmagomedow

UFC-de ýeňil agramyň guşagyna täze eýe tapylar

Habib Nurmagomedow sport bilen hoşlaşansoň, UFC-niň iň köp wekilli guşagy eýesiz galdy. Ýöne ertir daňdan bu guşak täze eýesine gowşar. Dünýä metbugatynda ýazylyşyna görä, ýeňil...

Habibiň dogany Abubakar ýeňiş gazandy

Rus garyşyk söweş sungaty türgeni (MMA) Abubakar Nurmagomedow ABŞ-nyň Las-Wegas şäherinde geçirilen “UFC 260” ýaryşynda amerikaly Jared Gudeni ýeňdi. Rus türgeniň amerikaly garşydaşyny ýeňendigi eminleriň...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Ata Watan Eserleri
Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy. Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek buýsançlaryny...

Habib yzyna dolanýarmy?

UFC başa-baş söweş sungatlary guramasynyň ozalky pälwany Habib Nurmagomedow yzyna dolanýarmy? Dana Uaýta gulak assaň-a bu şeýle. Ol ýakynda geçiren metbugat maslahatlarynyň birinde bu barada...

Habib ýylyň dünýä sport ýyldyzy saýlandy

Ata Watan Eserleri
Taryhda adyny altyn harplary bilen ýazdyran dünýä belli UFC guramasynyň russiýaly söweşjisi Habib Nurmagomedow, “BBC Sports Personality” tarapyndan ýylyň dünýä sport ýyldyzy diýip saýlanyldy. 32...

Habib ýylyň üstünlikli türgeni

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “International Business Times” neşiri tamamlanyp barýan ýylyň iň üstünlikli türgenleriniň sanawyny düzdi. Sanawda basketbolçy Lebron Jeýms birinji ýeri eýeledi. Ikinji ýeri rus MMA söweşijisi...

“Öz orunlarynda galdylar…”

Bilşimiz ýaly, sport görnüşiniň arasynda diňe futbol we beýleki ugurlardan başga-da, sportuň başa-baş söweş sungaty boýunça-da dünýäde muşdaklary köp we olar yzygiderli sportuň bu görnüşi...

Habib – Getži tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriler

“Absolute Fighting Championship” (UFC) ýaryşyňyň ýeňil agram boýunça kemeriniň eýesi russiýaly Habib Nurmagomedow özüniň nobatdaky tutluşygyny bu ugurdaky häzirki çempiony amerikaly Jastin Getži bilen şu...