TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak

Lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­lar­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­ni uzald­ýar. Lot № 7 — Ahal...