Home Tags Gyzyl  şugundyrynyň biologiki aýratynlyklary we agrotehniki idegi

Tag: Gyzyl  şugundyrynyň biologiki aýratynlyklary we agrotehniki idegi

Gyzyl  şugundyrynyň biologiki aýratynlyklary we agrotehniki idegi

Nahar şugundyryny iýmit hökmünde 3 müń ýyldan öń hem ulanypdyrlar. Biziń ýurdumyzda XI asyrdan bäri gök ekin hökmünde ekilýär. Nahar şugundyry adamlar tarapyndan ýylyń...