TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyzyl kelemiň peýdasy

Gyzyl kelemiň peýdasy

Gyzyl kelem witaminlere we minerallara baýdyr. Diňe ulular üçin däl, çagalar, garrylar we garaşýan eneler üçin hem ulanmak maslahat berilýär. Önümde peýdaly maddalaryň bolmagy bilen...