Home Tags Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasy

Tag: Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasy

Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasy

2019-njy ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara Federasiýasynyň Merkezi Aziýa sebiti boýunça sebitleýin edarasynyň baştutany Baýarmaa Luntanyň ýolbaşçylygyndaky wekilýet bilen duşuşyk geçirildi.