Tag : gyzyl diş

Bill Gates barada “Microsoft Word” bilen ýazmak

Ata Watan Eserleri
“Facebook” kompaniýasynyň esaslandyryjysy barada ýazan “kitap seljermämiziň” gyzyklanma döredendigini nazarda tutup, kitap baradaky täze seljerme işlerini dowam etdirmegi makul bildik. Bu gezek gürrüň Bill Gates...