TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gyzykly erteki

Nesip etse äriňdirin….

Hojagylyç Nazarow
Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin öýdenokdy....