TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Gyzlar»

Gurbangylyç Hydyrow: gülki hazynasy

Ata Watan Eserleri
Kitap tekjämde belli satirik ýazyjy Gurbangylyç Hydyrowyň «Salam alýan günüm däl», «Suw seňrikden aganda», «Ýedi ýürekli gassap» atly kitaplary bar. Her gezek bu kitaplara gözüm...

Boris Jonson Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri Boris Jonson Türkmenistanyň Prezidentini ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlap, gutlag hatyny iberdi.  Bu gutlag hatynda şeýle...

Makron: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzy giňeltmäge taýýardyrys

Ata Watan Eserleri
Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi. Onda fransuz döwletiniň Baştutany Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirmäge, şeýle hem daşky gurşawyň, saglygy goraýşyň,...

Çempionlar ligasy: iňlis toparlary ýarym finalda

Ata Watan Eserleri
UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 1/4 final tapgyrynyň nobatdaky duşuşyklary geçirildi. Onda iňlis toparlary “Liwerpul” bilen “Mançester Siti” ýarym finala çykmagy başardy. Ilkinji duşuşygynda Ispaniýanyň “Atletiko Madrid”...

Hormatly Prezidentimiz telekeçileriň gazananlarynyň sergisi bilen tanyşdy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen...

“Bereketli” hojalyk jemgyýetine 30 ýyl

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllylgy mynasybetli, ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän sergi geçirildi. Sergide hususy pudagyň...

“Datmeni” hem datly, hem ýokumly

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde 12-nji aprelde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzyň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän sergi we birleşmäniň agzalarynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, tälimçi-kosmonawt-synagçy Oleg Kononenka hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz hormatly we...

Milli mirasa uly sarpa

Gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýdýan inçe we nepis keşdelenen el işleri zenanlaryň zehininden dörän ýürek owazlarydyr. Keşde çekmek — gelin-gyzlarymyzyň arzuwyndan, on barmagynyň täsin...

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Premýer-ministrini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen Pakistan Yslam...