TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyýanlydaky ýokary dykyzlykdaky polietilen

Ägirt uly energiýa taslamalary durmuşa geçýär

Ýangyç -energetika toplumynyň möhüm wezipesi energiýa serişdelerine artýan içerki islegleri kanagatlandyrmakdan ybaratdyr. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň, şol sanda nebitgaz, himiýa, elektroenergetika, gurluşyk senagaty...