Home Tags Gyşky film görkeziliş çäresi

Tag: Gyşky film görkeziliş çäresi

ABŞ-nyň ilçihanasyndan gyşky film görkezilişi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy däbe öwrülen gyşky film görkezilişi çäresini geçirmäge taaýýarlanýar. Bu gezek 3 sany amerikan sazly filmleri görkeziler. Gyşky film görkeziliş çäresi 2-nji fewralda badalga alar. Bu gezek “Tangled”, “La La Land” we “Aladdin” atly filmler görkeziler.