TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyrgyzystanyň milli kitaphanasynyň gaznasy

Onlaýn okamaga isleg artýar

Ata Watan Eserleri
Koronowirus sebäpli käbir çäklendirmeler Gyrgyzystanyň milli kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary onlaýn görnüşde okaýanlaryň sanyny görnetin artdyrdy ― diýip, «KirTAG» habar berýär. Bu kitaphana tarapyndan guralan «Açyk...