TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäheri

Dünýä belli ýazyjynyň ýanýoldaşy aradan çykdy

Dünýä belli ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň ýanýoldaşy Mariýa Aýtmatowa aradan çykdy. 79 ýaşyndaky Mariýa Aýtmatowa Gyrgyz Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherinde ýogaldy. Mariýa Aýtmatowa halkara derejesindäki köp...

Aşgabatdaky Baş arça ― Merkezi Aziýada iň ulusy

vepa
Geçen ýyl Aşgabatda dikilen Baş arçanyň tutuş GDA döwletleri boýunça iň ulularyň biridigi barada türkmen metbugatynda habar berlipdi. Paýtagtymyzdaky «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada...