TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew

“Italiýa-Merkezi Aziýa” formatyndaky ministrler maslahaty geçirildi

Şu gün Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde “Italiýa-Merkezi Aziýa” formatyndaky 2-nji ministrler maslahaty geçirildi. Özbegistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri wideoýüzlenme bilen çykyş...

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Ministrler syýasy-diplomatik, şeýle-de söwda-ykdysady we...