Home Tags Gymmatyny müň tyllaga bermenem!

Tag: Gymmatyny müň tyllaga bermenem!

Gymmatyny müň tyllaga bermenem!

Döwletlilik ýörelgesinden gelip çykýan ençeme gymmatlyklarymyz — düşünjedir garaýyşlarymyz, milli däp-dessurlarymyz, durmuşa ornan urp-adatlarymyz, rowaýatdyr aýtgylarymyz, baý halk döredijilik eserlerimiz... bar. Olaryň ählisi gönüden-göni...