Home Tags Gymmatbahaly sowgatlar we Hormat hatlary

Tag: gymmatbahaly sowgatlar we Hormat hatlary

30-njy Aprelde Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de “Atavatan Türkmenistan”...