TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gymmat bahaly

Türkmenistandaky internet-dükanlary nähili tertipde işleýär?

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň “Alyjylaryň hukuklaryny goramak hakynda”, “Söwda işi hakynda”, “Türkmenistanda Internet ulgamynyň we internet-hyzmatlarynyň ösüşini hukuk taýdan kadalaşdyrmak hakynda” Kanunlarynyň esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy...