Home Tags Gylygy göni

Tag: gylygy göni

4-nji nusga: “kılınçı / kılıkı köni ”

Gadymda galdyrylan gönülik nusgalarynyň biri-de ynsanlaryň gylyk-häsiýetine degişlidir. Bilnişi ýaly, adamyň esasy ölçegleriniň biri-de gylyk-häsiýeti bilen baglanyşyklydyr. Tutuş türk dünýäsine rus dilinden alnan “harakteristika”...