TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gylyçmyrat Döwletow                Türkmen oba hojalyk institutynyň 1-nji ýyllyk talyby

Çigildem

vepa
Ähli pasyllarda göreniňde göwnüňi göterýän sadadan salykatly, näzik çigildemler ynsanlaryň kalbynda söýgüni artdyrýar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giren, dünýä meşhur çigildemleriň taryhyň gatynda...