Home Tags Güýzlük bugdaýa

Tag: güýzlük bugdaýa

Täze ýylyň ilkinji iş maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylyň, ýagny “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň ilkinji sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda esasan hem, paýtagtymyz Aşgabatda we welaýatlarda alnyp barylýan işlere hem-de guramaçylyk meselelerine garaldy.