Home Tags Güýz gülleri

Tag: Güýz gülleri

Güýz gülleri

Güýzüň zerewşan gülleri, gaýtalanmajak pynhanlyklaryň jemlenen günleri. Çünki ol güller—seniň gülleriň. Baglaryň bagtdan ýaňa müň dürli owaz edişi, göýä seniň geleniňi buşlaýan ýalydy.