TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Güýz bilen söhbet.

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Baş Redaktor
Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar…...