Home Tags Güýjowa Näzikjemal

Tag: Güýjowa Näzikjemal

Kitaby ýatyp okamagyň zyýanlary!

Kitaby söýýän adamlar bilen söhbetdeş bolsaň, boş wagtyňy geçirmek üçin gyzykly kitapdan oňat güýmenjäniň ýokdygyny aýdyň belleýärler. Muny bellibir derejede inkär etmeklik kyn. Üstesine-de, lukmanlaryň belleýşi ýaly,