TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gutlag hatlary

Türkiýäniň Prezidentinden Türkmenistana Bitaraplyk gutlagy

Dünýäniň ençeme ýurdunyň, şol sanda doganlyk Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli gutlag hatlaryny iberýärler. Gutlag hatlary ýurdumyzyň...