Home Tags Gustaw Eýfel

Tag: Gustaw Eýfel

Taryhda şu gün – 16-njy dekabr

Şu gün 16-njy dekabr, ýylyň 349-nji güni. Geliň, 16-njy dekabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...