TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

guşlaryny köpeltmegiň esasy ýollary

Towuk jüýjeleriniň köpeldilişi

Ata Watan Eserleri
Guşçulyk ýedi hazynanyň biri hasaplanylýar. Guşçulyk ilatyň ete we et önümlerine, şeýle hem towuk ýumurtgasyna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin aýratyn orny eýeleýär. Dünýäniň köp...