Home Tags Guşlaryny köpeltmegiň esasy ýollary

Tag: guşlaryny köpeltmegiň esasy ýollary

Towuk jüýjeleriniň köpeldilişi

Guşçulyk ýedi hazynanyň biri hasaplanylýar. Guşçulyk ilatyň ete we et önümlerine, şeýle hem towuk ýumurtgasyna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin aýratyn orny eýeleýär. Dünýäniň...