TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Guşçulyk

Telekeçilik – altyn gazna

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilenine 14 ýyl doldy. Şu gün bu sene mynasybetli ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda türkmen telekeçileriniň önümleriniň sergisi...

Towuk jüýjeleriniň köpeldilişi

Ata Watan Eserleri
Guşçulyk ýedi hazynanyň biri hasaplanylýar. Guşçulyk ilatyň ete we et önümlerine, şeýle hem towuk ýumurtgasyna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin aýratyn orny eýeleýär. Dünýäniň köp...