Home Tags Guşçulyk

Tag: Guşçulyk

Towuk jüýjeleriniň köpeldilişi

Guşçulyk ýedi hazynanyň biri hasaplanylýar. Guşçulyk ilatyň ete we et önümlerine, şeýle hem towuk ýumurtgasyna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak üçin aýratyn orny eýeleýär. Dünýäniň...