Home Tags Guşa çalymdaş täsin gül

Tag: Guşa çalymdaş täsin gül

Guşa çalymdaş täsin gül – Magnoliýa

Belli bolşy ýaly, daş-töweregimizi gurşap alýan floramyzyň bir bölegi bolan Orhideýalar maşgalasyna degişli bolan güller özüniň daşky şekili boýunça dürli jandarlary ýa-da haýsy-da bolsa...