TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gury saçlar üçin aýratyn ideg teklipleri

Gury saçlar üçin aýratyn ideg teklipleri

Ata Watan Eserleri
Gury saçlar dokumasyny we ýalpyldawuklygyny saklamak üçin ýeterlik çyglylygy siňdirmeýär ýa-da saklamaýar, şonuň üçin jansyz görünip, döwülip bilýär. Umuman, sagdyn däl ýaly görünse-de, köplenç bu...