TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gury çotga

Şahsy ideg näme, nähili dogry edilmeli?

Şahsy idegimiz jemgyýetdäki ornumyza, sosial gurşawymyz bilen gatnaşyklarymyza we saglygymyza ep-esli derejede täsir edýän hadysadyr. Käwagt, gündelik durmuşyň kynçylyklarynda, özümiz üçin wagt sarp edip bilmeýäris....