Home Tags Gurtly awtobus gatnawy

Tag: Gurtly awtobus gatnawy

Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

Öň hem habar berişimiz ýaly, Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda baş şäherimizde ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär. Şonda...