Home Tags Gurtgeldi aga

Tag: Gurtgeldi aga

Dünýä deňelen düýäm

“Düýe maly-dünýe maly” diýen halkymyz düýeden başga ýeke janlyny-da dünýä deňemändir. Munda iňňän uly many-mazmun bar.  Beýle ýokary baha berilmegine onuň müň derdiň dermany...