TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gurmak boýunça bäsleşik

Medeni merkeziň gurluşygy üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Dokma senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Medeni merkeziň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan”...